>
2024-02-05

Informacija užsakovams ir partneriams dėl ekspertinių tyrimų akreditacijos

Pranešame, kad Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (Centras) buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Policijos departamento kaip Kriminalistinių tyrimų valdyba ir Policijos departamentui perėjo visos tuometinio Centro teisės ir pareigos nuo 2024 m. vasario 1 d.

Teikiame daugiau informacijos dėl ekspertinių tyrimų atlikimo Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdyboje (Valdyba), adresas Liepyno g. 11A, Vilnius.

Valdyboje atliekamų ekspertinių tyrimų rūšių sąrašas nesikeitė, išskyrus tai, kad nebeatliekami šūvio pėdsakų tyrimai ir ekspertizės (Valdybos atliekamų ekspertinių tyrimų sąrašas).

Centro ekspertiniams tyrimams atlikti taikyti metodai (KTC SVP) nesikeitė ir yra perimti Valdybos toliau taikyti.

Centro kokybės vadybos sistema yra perimta Valdybos, ir nesikeitė nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai, taip pat nesikeitė reikalavimai ištekliams (darbuotojai, patalpos ir aplinkos sąlygos, įranga, metrologinė sietis, išorės tiekėjų teikiamos paslaugos) bei reikalavimai procesams (užsakymų analizė, metodų parinkimas, validavimas ir verifikavimas, ėminių ėmimas, objektų tvarkymas, techniniai įrašai, matavimo neapibrėžties įvertinimas, rezultatų patikimumo užtikrinimas, rezultatų teikimas, skundai, neatitiktiniai darbai, duomenų kontrolė ir informacijos valdymas), vadybos sistemos reikalavimai (dokumentai, dokumentų valdymas, įrašų valdymas, veiksmai dėl rizikų ir galimybių, gerinimas, korekciniai veiksmai, vidaus auditai, vadybos vertinamosios analizės).

Vis dėlto atkreipiame dėmesį, kad kurį laiką, kol bus įvykdyta naujo juridinio asmens Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos akreditavimo procedūra, ekspertinių tyrimų metodai yra neakredituoti ir specialisto išvados ir ekspertizės aktai bus teikiami be akreditacijos simbolio.

Apie sėkmingą ekspertinių tyrimų akreditaciją informuosime atskirai ir paskelbsime akreditavimo sritį.