>
2023-11-07

Itin sėkmingai įgyvendintas Europos Sąjungos finansuojamas projektas

Artėja 2023 m. lapkričio 19 d. – paskutinė Europos kaimynystės priemonės projekto „Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui užtikrinti“ įgyvendinimo diena. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. vasario 20 d. ir buvo suskaidytas į keturis etapus. Bendra visų keturių projekto etapų vertė – 716 838,92 EUR, iš kurių 90%, arba 645 155,03 EUR, finansuoja Europos Sąjunga.


Per trejus su puse metų trukusį šio projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo pasiektas labai ambicingas tikslas – Lietuvos policijoje įdiegti inovatyvūs įvykio vietos fiksavimo sprendimai pasitelkiant lazerinius trimačius (3D) skenerius ir bepiločius orlaivius, kurie yra skirti tirti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo (įvykio) vietoms, taip pat neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis, neteisėto ginklų, sprogmenų perdavimo per sieną, didelio masto geležinkelio, krovininio transporto katastrofų, stichinių nelaimių ar katastrofų vietoms.


Už projekto investicinę dalį – 614 752,09 EUR – buvo įsigyti trys lazeriniai trimačiai (3D) skeneriai su darbo vietomis duomenims apdoroti, septyni specializuoti bepiločiai orlaiviai su termovizoriais, trisdešimt kompaktiškų bepiločių orlaivių, dvi mobilios kompiuterinės darbo vietos bepiločiais orlaiviais užfiksuotiems duomenims apdoroti, keturi specializuoti automobiliai.


Anot Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko pavaduotojo Tomo Butrimo, projekto įgyvendinimo pradžioje net nebuvo įsivaizduota, kad būtent šis projektas padarys didžiausią proveržį bepiločių orlaivių ir lazerinių 3D skenerių naudojimui atliekant įvykio vietos tyrimus Lietuvos policijoje. Pavyko ne tik įsigyti inovatyvią įrangą, paruošti bepiločių orlaivių pilotus, apmokyti kriminalistinių tyrimų padalinių pareigūnus skenuoti lazeriniu 3D skeneriu įvykio vietas, bet ir paruošti kompetentingus specialistus, apdorojančius šia įranga gautus duomenis (taškų debesis, aerofotografines nuotraukas) bei paruošiančius juos galutiniams vartotojams – ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir prokurorams. Visa tai pakėlė įvykio vietos fiksavimo kokybę į aukščiausią lygį.


Atsižvelgiant į Lietuvos teritorijos dalį, kuriai skiriama Europos kaimynystės priemonės parama, nupirkta įranga buvo paskirstyta Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinio aptarnavimo padaliniams. Kitų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinio aptarnavimo padalinius pavyko aprūpinti reikiama įranga panaudojant Lietuvos policijos asignavimus. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre buvo įsteigtos dvi naujos pareigybės ir į pareigas priimtiems pareigūnams pavesta teikti metodinę bei praktinę pagalbą, koordinuoti ir kontroliuoti 3D skenerių ir bepiločių orlaivių naudojimą kasdieninėje kriminalistinių tyrimų padalinių veikloje.


Nemaža projekto biudžeto dalis (37 185,75 EUR) buvo skiriama mokymams organizuoti. Per mokymo kursus buvo paruošta 70 bepiločių orlaivių pilotų, dvylika lazerinių 3D skenerių operatorių.


Kaip tvirtina Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkas, projekto vadovas Saulius Gagas, bepiločiai orlaiviai ir lazeriniai trimačiai skeneriai tapo neatsiejama kasdienės Lietuvos policijos veiklos dalimi ir yra pasitelkiami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, reaguojant į nusikaltimus, atliekant įvykio vietos tyrimus, ieškant pasiklydusių žmonių, fiksuojant eismo įvykio vietas. O rezultatai iškalbingi: per šių metų devynis mėnesius Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padaliniai bepiločius orlaivius panaudojo net 850 kartų, lazerinius 3D skenerius – 43 kartus. Per pirmą šių metų pusmetį net 84 proc. įvykio vietos tyrimų dėl eismo įvykių, per kuriuos žuvo eismo dalyviai, dėl sunkių nusikaltimų, kurių įvykio vieta apima didelį plotą, buvo panaudota ši moderni įranga.

Projektas „Naujosios kriminalistinės technologijos įvykio vietos tyrimams ir viešajam saugumui užtikrinti“ yra įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.
Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.