>
2023-11-16

Svarbi informacija partneriams ir užsakovams

Jau anksčiau pranešėme, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 725 „Dėl sutikimo reorganizuoti specializuotas policijos įstaigas“ pritarta Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro reorganizacijai prijungiant prie Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Centras bus reorganizuotas ir prijungtas prie Policijos departamento kaip Kriminalistinių tyrimų valdyba ir Policijos departamentui pereis visos dabartinio Centro teisės ir pareigos nuo 2024 m. vasario 1 d.

Dabar kviečiame susipažinti su reorganizavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-724/5-V-891.