>

Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektas Nr. LT06-4-VRM-TF-001 „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“